Fundacja EcoFitLife założona została w 2017 roku

Celem Fundacji jest podejmowanie i realizacja na rzecz społeczeństwa zadań w zakresie:

a) ochrony i promocji zdrowia,
b) nauki i edukacji, oświaty i wychowania, prowadzenie edukacji związanej z ekologią, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem,
c) działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
d) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
e) promocji organizacji wolontariatu,
f) działalności charytatywnej,
g) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
h) turystyki i krajoznawstwa, w tym w szczególności turystyki ekologicznej, sportowej i prozdrowotnej.

Nasza piękna planeta jest dla nas bardzo ważna
dlatego czynnie uczestniczymy i tworzymy akcje związane z sadzeniem roślin oraz regularnym sprzątaniem i porządkowaniem terenów leśnych.
Jeśli wcześnie zaszczepisz w dzieciach dobre nawyki, mają one szanse utrzymać się przez całe życie.
Nawyki
Jeśli wcześnie zaszczepisz w dzieciach dobre nawyki, mają one szanse utrzymać się przez całe życie.
Dbamy również o to ...
aby w szkołach zapewniać jak największą dawkę wiedzy na tematy dotyczące ekologii, ochrony zwierząt czy dziedzictwa przyrodniczego.

Celem naszej działalności edukacyjnej jest propagowanie wiedzy przyrodniczej, kształtowanie postaw proekologicznych i odpowiedzialności za stan środowiska przez:

✔ rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą,
✔ wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna,
✔ wpajanie silnego związku ze środowiskiem,
✔ uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska,
✔ rozwijanie poczucia odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne,
✔ zachęcanie do aktywnej obecności we własnym środowisku,
✔ naukę ekologicznego życia we własnym domu, otoczeniu
✔ uzmysłowienie uczniom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze życie.
Rozwój dziecka w kontakcie z przyrodą przynosi wartości nie dające się wytworzyć w żaden inny sposób.
Rozwój
Rozwój dziecka w kontakcie z przyrodą przynosi wartości nie dające się wytworzyć w żaden inny sposób.
Przeciwdziałanie otyłości dzieci i młodzieży
Kolejnym sporym segmentem naszej działalności jest przeciwdziałanie otyłości dzieci i młodzieży.
Zaszczepiamy w dzieciach miłość do sportu, przedstawiając sport jako przyjaciela na całe życie.

Dzięki niemu będą miały gdzie spożytkować zapasy energii, będą bardziej skupione na lekcjach czy po prostu sport odciągnie je od złych nawyków, np. długiego siedzenia przed komputerem.

Organizujemy wypoczynek w formie obozów, kolonii, warsztatów ekologicznych, wycieczek przyrodniczych i krajoznawczych, warsztatów sportowych, wycieczek sportowych, rekreacyjnych i prozdrowotnych.

Aktywność fizyczna buduje dobre nawyki i podnosi świadomość dbania o zdrowie, dlatego warto zachęcać do niej dzieci już od najmłodszych lat życia.

Fundacja EcoFitLife © 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Design Group 1